Postcard – The woman in love

postcard album hình cưới ngoại cảnh Laura Lai

Một tấm hình trong album hình cưới của Laura Lai và Leon Nguyễn được chụp tại resort Furama, Đà Nẵng

Sản phẩm được hoàn thành trong 05 phút cao hứng với sự support của giai điệu new flamenco sôi động của “Bailamos”, thể hiện bởi Enrique Iglesias. Nghe có vẻ ngược đời và không logic nhưng thực tế lại đúng như vậy. Không ngắm nghía, chẳng review, cũng chẳng chỉnh sửa gì cả, làm một mạch, tuồn tuột đến khi giai điệu kết thúc. DONE !!!! 🙂

5 comments to Postcard – The woman in love

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>