Untitled

Lâu rồi không nghịch món này nên hứng chí dở đồ ra “quậy” chơi. “Quậy” xong chẳng biết đặt tên là gì nữa, gật gà gật gù cả tiếng rồi mà chưa nghĩ ra title nào 🙂 Thế nên tựa đề của entry sẽ phải là “untitled”, cho đến khi nào nghĩ ra được tên nào đó hay hay 😉

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>