[ La petite mademoiselle – 2e partie ] – Postcard

postcard hình chân dung model Nhã Khanh

Một postcard nhỏ được thiết kế riêng, kèm theo album hình chân dung “La petite mademoiselle – 2e partie”
Model: Tran Nguyen Nha Khanh
Photographed by Nam Lee @ namleefotos.com 2011

2 comments to [ La petite mademoiselle – 2e partie ] – Postcard

  • moon  says:

    Blog cua anh ma co nut Like nhu Facebook thi rat tien, em chi can bam like la du. Chu viet di viet lai may cau nhu nhau thay muon lam bieng wa.

  • Nam Lee  says:

    Cám ơn em, anh cũng bận quá, nên thành ra lười chưa làm 😉

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>